Badania marketingowe

BM to inaczej proces zbierania informacji (obiektywnych) oraz ich przetwarzanie w celu zmniejszenie ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych. Ten typ badań powinien być bardzo dobrze zorganizowany i zaplanowany. Ponieważ rynek jest tworem bardzo dynamicznym i zmienia się na bieżąco, badania te nie są jednorazowe, i wymagają okresowego powtarzania. To iż badania są obiektywne oznacza, iż stosuje się w nich ogólnie przyjęte standardy i zasady obiektywności, wykorzystując metody naukowe do gromadzenia, analizy i interpretacji danych.

Cel badań marketingowych

Badania marketingowe mają kilka funkcji, jedną z nich jest funkcja opisowa, ukazująca tzw. otoczenie rynkowe, czyli działanie konkurencji i sam rynek. Funkcja wyjaśniająca zajmuje się wyjaśnieniem przyczyn i zależności zaistniałej sytuacji (zależności przyczynowo-skutkowych). Funkcja prognostyczna jak sama nazwa wskazuje polega na przewidywaniu zachować rynku i konkurencji w przyszłości, na podstawie tego co do tej pory miało miejsce. Funkcją innowacyjna zajmuje się poszukiwaniem nowych rozwiązań, ułatwiających pracę i pozwalających na nowe zadania. Funkcja kontrolna, jest ostatnia, jej celem jest kontrola realizacji danych celów.

Zalety stosowania badań marketingowych

Dzięki badaniom marketingowym zmniejsza się ryzyko podejmowanych działań, poprzez zbadanie czynników które maja wpływ na dany obszar działalności gospodarczej. Najczęstszymi metodami badań jest wywiad bezpośredni, ankieta, metody delficka i projekcyjna. Badania pozwolą na uzyskanie niezbędnych informacji, które zastąpią i uzupełnią dotychczasowe doświadczenia oraz ograniczą ryzyko przy podejmowaniu decyzji.