e-biznes, marketing internetowy

Wykaz książek o badaniach marketingowych, badania ankietowe, analiza rynku, badanie rynku, sondażowe badania opinii, kwestionariusze badań, analiza danych.

Wymienione tytuły są dostępne w księgarnii e-marketing w dziale badania ankietowe, badania marketingowe

Literatura: badania ankietowe, badania marketingowe

Badania marketingowe
Zasłona dymna
Badania marketingowe w praktyce
Strategia konkurencji
Badania marketingowe
Badania marketingowe na rynku business-to-business
Wskaźniki marketingowe
Badania marketingowe w małej firmie
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
Badania marketingowe
Analiza rynku
Międzynarodowe badania marketingowe
Metody i techniki sondażowych badań opinii
Badania rynku
Librecoin
Wejdź i zobacz!
http://kulnaro.pl/librecoin-poznaj-walute-przyszlosci/
librecoinnews.com
Check!
http://librecoinnews.com/